Svenska grenen av Translation Project

Göran Uddeborg

Sammanfattning

Detta är en kort presentation av den svenska gruppen inom Translation Project för översättning av meddelandesträngar i programpaket, framför allt GNU-program. Här finns också en del referensmaterial som kan vara användbart vid översättningar. Detta dokument är genererat från ett original i formatet Docbook, och finns tillgängligt som ftp://ftp.tp-sv.se/pub/gnu-sv/dok.xml.

Innehållsförteckning

Inledning
Andra översättningsgrupper
Medlemskap och sändlista
Organisation
Uppgifter
Egentliga översättningar
Översättning av paket utanför Translation Project
Granskning av tidigare översättningar
Debatt om specifika termer
Textdomäner
Textdomäner inom projektet
Domäner utanför projektet
Stil och policy i översättningar
Ordlista
Längre uttryck och fraser
Referens för kommentarer om översättningen
Licensinformationen
Allmänna kommentarer
Tips
Podiff
Pofilter
Att testa en översättning

Inledning

Fri programvara internationaliseras! Translation Project är ett sätt för programmerare och översättare att kunna samarbeta för att få olika programpaket att tala olika språk. Detta dokument handlar om den svenska gruppen inom detta projekt.

Vi ägnar oss åt översättning av meddelanden i fria programpaket, främst GNU-program, till svenska. Så att till exempel kommandot

mkdir apa

skriver ut

mkdir: kan inte skapa katalog apa: Filen existerar

istället för

mkdir: cannot make directory `apa': File exists

Andra översättningsgrupper

Det finns flera besläktade projekt, till exempel:

Vi begränsar inte våra diskussioner till översättningar som hanteras av Translation Project Alla som arbetar med översättningar av programmeddelanden och liknande är välkomna att diskutera saken i gruppens epostlista.

Här kan det vara på sin plats att förtydliga vad som översätts var. Ingen har intresse av att dubblera översättningsarbetet. Så om någon gör ett programpaket så försöker alla använda samma översättning av det. Precis som med själva källkoden, som alla delar på.

Translation Project är till för att hjälpa till med detta för utvecklare av olika paket. De som t.ex. utvecklar paketet "coreutils" skickar in de oöversatta meddelandena till Translation Project, som skickar ut brev till alla olika grupper för olika språk. Sedan kan någon i varje grupp ta och översätta de meddelandena och skicka tillbaka dem till Translation Project. När det är dags för en ny utgåva av coreutils kan så utvecklarna av själva programmet hämta de senaste översättningarna. När sedan en distribution som Fedora eller Ubuntu hämtar senaste versionen av coreutils så ingår också de senaste översättningarna i den tar-fil de hämtar.

Translation Project är alltså dels en del infrastruktur, dels en "mötesplats" för att översättare och programutvecklare skall hitta varandra. De olika projekten ovan har olika egna metoder, såsom direkt fjärr-CVS till koden, andra specialbyggda robotar, direktkontakt med en utvecklare, m.m.

När Fedora hämtar senaste versionen av Gnome så ingår senaste översättningarna från Gnomeöversättarna i de filer de hämtar, precis som var fallet för coreutils. När Ubuntu hämtar Gnome så ingår samma översättningar. Det översättningsprojekt som distributionen Fedora har sköter översättningar av program och annat som UTVECKLAS inom Fedoraprojektet. Alltså inte sådana som Fedora hämtar från andra ställen. Och motsvarande för andra distributioner.

Medlemskap och sändlista

Gruppen är informell, och man är medlem genom att vara med på sändlistan . Medlem blir man enklast genom att anmäla sig på https://listor.tp-sv.se/mailman/listinfo/tp-sv_listor.tp-sv.se.

Du är välkommen att gå med om du inte redan gjort det! Skriv gärna en kort presentation (den kan vara mycket kort om du vill) och tala på det sättet om att du har kommit med bland oss.

En del av tidigare meddelanden, det finns som synes ett gap, som skickats på sändlistan finns arkiverade:

 1. http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/ för meddelanden fram till september 2005.

 2. http://listor.tp-sv.se/arkiv/tp-sv/ för meddelanden från augusti 2013 till maj 2020.

 3. https://sourceforge.net/p/tp-sv/mailman/tp-sv-list/ för meddelanden under maj och juni 2020.

 4. http://listor.tp-sv.se/pipermail/tp-sv_listor.tp-sv.se/ för meddelanden från juli 2020.

Organisation

Vi försöker hålla administrationen på en låg nivå, för att kunna koncentrera oss på själva översättningsarbetet. Det finns ändå mer att göra än det finns frivilliga. Så känns det som bättre använd tid att försöka ägna sig åt översättningar, än att t.ex. göra en mer prålig hemsida än den här.

Viss information som kan vara av gemensamt intresse finns i detta dokument, och även tillgängligt via en FTP-katalog vid namn ftp://ftp.tp-sv.se/pub/gnu-sv. Översatta meddelanden sparas dock inte där. Den senaste accepterade versionen finns ändå i http://translationproject.org/PO-files/sv/ och det är onödigt att dubblera.

Jag, Göran Uddeborg, är koordinator. Utsågs gjorde jag genom att vara den enda medlemmen när systemet med koordinatorer infördes en gång i tiden. Det är jag som försöker hantera den administration som trots allt uppstår, t.ex. anmäla vilka som har hand om de olika översättningarna.

Hur mycket arbete det innebär att vara med och översätta beror väldigt mycket på hur mycket du väljer att lägga ned. En enhet att översätta kallas en textdomän. Ett programpaket använder sig normalt av en textdomän, men det finns undantag. Olika domäner innehåller väldigt olika antal meddelanden att översätta. Det löpande arbetet, efter första översättningen, beror sedan naturligtvis på hur ofta det kommer nya versioner av domänen, och det råder man ju inte över som översättare.

Uppgifter

Nedan följer en beskrivning av de rutiner vi använder oss av. Man kan dela upp de olika uppgifterna grovt i tre sorters arbeten:

Egentliga översättningar

Så här går du till väga för att översätta en domän som hanteras av Translation Project till svenska.

Fyll i en DISCLAIMER

Först en administrativ detalj. GNU-projektet är väldigt medvetna och måna om att allt skall gå rätt till juridiskt. Så för att de skall våga ta emot en gjord översättning så måste man först fylla i en överlåtelse av rättigheter http://translationproject.org/disclaim.txt och skicka in den. Även många av de domäner som inte formellt är GNU-paket har det kravet. Det kan skrivas ut och undertecknas, sedan kan det skannas in och e-postas eller skickas med traditionell papperspost. Utförligare instruktioner finns i dokumentet. Processen kan ta en viss tid. Därför kan det vara lämpligt att göra detta först.

Det skall dock sägas att det finns en hel del domäner som inte kräver denna frånsägelse. Så om du av någon anledning inte vill skriva under den finns det fortfarande mycket du kan bidra med. Du får bara vara lite mer noggrann när du åtar dig en domän.

Tala om vad du tänkt göra

När du känner sig sugen på att göra en översättning så väljer du ett av de ännu inte översatta domänerna, och talar om det på distributionslistan Jag kan då anmäla att du är ansvarig för den domänen till de som har hand om själva projektet, och vi vet alla att vi inte skall ge oss på just den domänen.

Hämta meddelandekatalogen

Nästa steg är att hämta hem meddelandekatalogen. De finns att hämta från Translation Projects domänlista . Om du tar en helt oöversatt domän så får du börja med en s.k. POT-fil, medan om du tar över något som någon annan tidigare har arbetat med så finns det en tidigare PO-fil att utgå ifrån. När det kommer nya domäner att översätta så annonseras de på listan. Då står också exakt vilka filer det rör sig om.

Översätt

Sedan är det bara att sätta igång och översätta. Det kan vara bekvämt att ha ordlistan till hands under arbetet.

Innan du börjar med din första översättning vill jag rekommendera att du hämtar paketet gettext och installerar det.

 1. Paketet innehåller ett program msgfmt som med flaggan v gör en syntaktisk kontroll av meddelandefilen. Det programmet bör man köra på sin fil innan man skickar iväg den.

 2. Om du använder emacs när du editerar så finns det också med en emacs-mod, po-mode för meddelandekataloger med som jag starkt rekommenderar.

 3. Slutligen så förklarar manualen till paketet lite hur meddelandefilerna används, vilket kan vara intressant att ha läst när man arbetar med dem.

Om du inte använder emacs för att editera dina filer finns det några andra program som kanske kan vara intressanta

gtranslator
Lokalize
poEdit
Virtaal

Jag har inte provat dem själv, och kan alltså inte ge något omdöme.

När du tycker du det är klart skickar du ut din översättning till oss andra så att vi får chansen att kommentera. Det finns nästan alltid något litet stavfel, och dylikt. Ibland uppstår också debatter om hur vissa begrepp skall hanteras, se ”Debatt om specifika termer”.

Om det här inte var första gången översättningen av just den här domänen skickas till listan hjälper det till för de som skall granska om du även skickar en lista över skillnader. Jan Djärv har knåpat ihop ett litet Perl-skript podiff för ändamålet. Jag rekommenderar att du använder det.

Skicka in ditt verk

Efter att ha tagit hand om de kommentarer som kommit, och ha gjort de ändringar som de medför skickar du in slutresultatet till en robot. Den tar emot meddelanden under adressen . På ämnesraden skriver man TP-Robot PAKET-VERSION.sv.po Innehållet i brevet är själva översättningen. (Du behöver inte packa in den i form av en bilaga eller så.) Det kommer ett svar som säger att brevet mottagits, och om det accepterats eller om det var något formellt fel som du måste rätta till först.

Du behöver inte vänta så länge på kommentarer. Om ingen verkar kommentera så skicka in din översättning ändå. Skulle det senare vara någon som granskar och hittar saker som behöver rättas är det inte värre än att du skickar in en ny version. Det är en robot som tar emot, och robotar tröttnar inte så lätt!

Översättning av paket utanför Translation Project

Det finns ett antal olika system för att hantera översättningar av programpaket. Translation Project är bara ett av dem. Gruppen av översättare till svenska är inte så stor. För att inte i onödan fragmentera krafterna så används sändlistan även för de andra projekt som så vill. Arbetsgången är då så långt som möjligt densamma, men vissa justeringar måste naturligtvis göras.

Översättningar av GNOME-paket

GNOME har ett system som kallas Förbannade lögner , eller Damned Lies på engelska, för att hantera sina översättningar.

Om man vill översätta ett paket för GNOME så får man först registrera sig som översättare. Man har inte ansvariga för enskilda paket inom GNOME som i Translation Project, utan man markerar ett paket som man vill översätta genom webbgränssnittet. När man är klar med sin översättning skickar man upp den enligt den vanliga gången inom GNOME, men dessutom skickar man ett brev till sändlistan med översättningen, eller länkar till den.

När brevet dykt upp på sändlistan kommer en granskare att markera det i arbetsflödet på GNOME, men den egentliga granskningen görs på sändlistan. När översättningarna granskats, och man rättat felen, skickar man in den rättade versionen på samma sätt som innan. Detta kan upprepas några gånger.

När det är färdigt kommer ansvariga att se till att din översättning checkas in och blir tillgänglig.

Översättning av Fedorapaket

Fedora använder Zanata för att hantera översättningarna. Liksom för GNOME finns det inte särskilda utsedda ansvariga för enskilda domäner, utan man markerar att man börjar översätta ett visst paket i webbgränssnittet. Alternativt kan man göra översättningen direkt via webbgränssnittet om man föredrar det. Om man översätter direkt på webben blir översättningen aktiv direkt. Om man hämtar hem po-filen och översätter med andra verktyg så blir den naturligtvis aktiv först när man skickar in den.

I webbgränssnittet finns möjligheter att markera andras översättningar som granskade. Men inom den svenska gruppen har vi även här använt sändlistan på tp-sv för granskning istället, så när man är klar med ett Fedorapaket så skickar man det till sändlistan som för andra grupper. Och när granskarna hittar fel rättar man naturligtvis.

Översättning av Ubuntu-paket

Ubuntu använder Rosetta/launchpad för att hantera översättningarna. Liksom för GNOME finns det inte särskilda utsedda ansvariga för enskilda domäner, utan man markerar att man börjar att översätta ett paket genom att exempelvis skicka ett mail till sändlistan. Detta för att undvika dubbeljobb. Alternativt kan man göra översättningen direkt via webbgränssnittet om man föredrar det. Om man översätter direkt på webben blir översättningen aktiv direkt. Om man hämtar hem po-filen och översätter med andra verktyg så blir den naturligtvis aktiv först när man skickar in den.

I webbgränssnittet finns möjligheter att markera andras översättningar som granskade. Men inom den svenska gruppen har vi även här använt sändlistan på tp-sv för granskning istället, så när man är klar med ett Ubuntu-paket så skickar man det till sändlistan som för andra grupper. Och när granskarna hittar fel rättar man. Översättaransvarig för Ubuntu ser sedan till att ändringen blir insänd, om du inte har rättigheterna för att göra det själv.

Översättningar som inte tillhör något särskild grupp

Det finns en del paket som inte använder något särskilt system alls för sina översättningar. Kanske har man e-postkontakt med utvecklarna. Kanske har översättarna möjlighet att checka in nya översättningar direkt i versionshanteringssystemet.

Även sådana här översättningar är välkomna för granskning på sändlistan. De exakta stegen varierar naturligtvis från fall till fall. Men principen är densamma som ovan: följ det normala flödet, men skicka dessutom översättningarna till sändlistan i lämpligt steg i processen.

Granskning av tidigare översättningar

Inget är så bra att det inte kan bli bättre, så konstruktiv kritik av tidigare översättningsarbeten är naturligtvis också välkommet bidrag. Välj ut en redan översatt domän, och kom med förslag på förbättringar.

Det kan nog vara en bra idé att börja att granska någon eller några tidigare arbeten. Utöver att vi får förbättrad kvalité på översättningarna om fler granskar dem, så ser du ju lite vilken stil vi använt hittills. Vi försöker naturligtvis ha så konsekvent stil som möjligt mellan de olika domänerna. Men vi försöker också bevara den ursprungliga programmerarens stil. Det blir ibland avvägningar.

Debatt om specifika termer

Vi har hela tiden en pågående debatt om hur olika termer skall översättas. Många gånger är det svårt att undvika svengelskan, men vår tanke är att om man valt att få meddelanden på svenska så skall man få det så långt som möjligt. De som vill använda de engelska termerna vill förmodligen ändå ha hela meddelandet på engelska.

Nedan finns ett stycke om vår aktuella ”Stil och policy i översättningar”, bland annat ordlistan med ett antal konkreta termer som brukar vålla diskussion. Detta avsnitt kan alltid diskuteras och kompletteras.

Textdomäner

Textdomäner inom projektet

Se den svenska gruppens sida på de centrala TP-sidorna för en lista över vilka domäner som hanteras av projektet, och vilka som är ansvariga för respektive domän. De domäner som inte har någon utsedd översättare är alltså lediga. Det är bara att välja!

Det kan hända att du är särskilt intresserad av någon domän som har en utsedd översättare, men där översättningen inte är aktuell. Det kan naturligtvis bero på att det nyss kommit en ny version som den ansvarige inte hunnit översätta. Men det kan också vara så att den som anmälde sig som ansvarig en gång i tiden tröttnat. Vi brukar inte ta tillbaka ansvaret från någon förrän det finns någon ny som vill ta över. Så om du är intresserad av någon domän i den här kategorin, så ta då upp det på listan. Då utreder vi hur läget är för just den domänen.

Ibland säger den aktuella översättaren uttryckligen att någon gärna får ta över. Detta gäller för närvarande dessa domäner.

Christian Roses domäner
Daniel Nylanders domäner

Domäner utanför projektet

Detta projekt har inte hand om alla översättningar. Det finns domäner som administreras på andra sätt. En del programfamiljer har egna system för hantering av översättningar. Ett exempel på det är Gnome som har sitt Gnome Translation Project . I andra fall, speciellt i lite mindre projekt, hanterar programutvecklaren manuellt översättningar för sin domän.

Vi har som policy att välkomna diskussioner på listan även om dessa domäner. Det som sägs här om hur man hämtar och lämnar domäner gäller däremot naturligtvis inte för dessa.

Stil och policy i översättningar

Från tid till annan uppkommer diskussion om hur saker bör översättas. Det kan gälla både enskilda ord och längre fraser. Här följer nedteckning av vad som blivit majoritetens åsikt i de debatter som förekommit. Det är inte ett statiskt resultat, och kan alltid diskuteras. Men när man översätter bör man antingen följa dessa regler, eller övertyga gruppen om att ändra dem. Detta för att få så konsistenta översättningar som möjligt.

Som allmänna regler kan väl först nämnas att vi har synen att den som valt att få sina meddelanden på svenska verkligen vill ha dem på svenska och inte svengelska. De som använder mycket engelska termer i sitt tal brukar inte vilja ha meddelandena på svenska alls. Så vi försöker ganska energiskt hitta en svensk form. I vissa fall när det finns risk att man inte förstår det svenska ordet för att det är för dåligt etablerat och skiljer sig mycket från det engelska, har vi ibland gjort så att det engelska ordet också fått stå med i parentes efter det svenska. Som när det handlar om processkommunikation och dess implementation med hjälp av uttag (socket).

Annars försöker vi vara originalet trogna så långt det går. Det är originalförfattaren som har rätt att bestämma stil. Vi skall översätta till svenska, inte skriva helt nya meddelanden. Så vi brukar behålla saker som tempus i samma form som originalet, och ha ungefär samma nivå på hur pratiga eller kortfattade meddelandena är.

Däremot är det naturligtvis inget som hindrar att man som översättare skickar kommentarer till författaren, ifall man har synpunkter på meddelandena. Man kan många gånger under översättningsarbetet se saker som inte är så uppenbart för den som skrev programmet, och fyra ögon ser alltid mer än två. Så det finns flera exempel på att originalmeddelandena ändrats efter kommentarer från oss. Säkert från andra grupper också.

Ordlista

En del specifika termer och fraser som återkommer på flera ställen har vi diskuterat och kommit överens om en standardöversättning av. I de fall det finns etablerade översättningar så följer vi självklart dem. Och om någon annan också försöker översätta så brukar vi inte försöka hitta på något annat, utan då gör vi på samma sätt. Speciellt vill jag här nämna

som man bör kolla med först när man är osäker. Andra referenser som kan vara intressanta är

accessibility

hjälpmedel/handikappanpassning/tillgänglighet (när det handlar om handikapphjälpmedel, vilket ordet ofta gör)

alignment

justering

ambiguous

tvetydig

assertion

försäkran

authorization

befogenhet (något som man har genom sin arbetsuppgift eller sin roll)

backslash

omvänt snedstreck

backspace

backsteg/backa

batch

(i motsats till "interactive") satsvis

big endian

rak byteordning (engelska inom parentes vid behov)

bitmap

bild helt enkelt (annars t.ex. punktgrafikbild)

block special file

blockspecialfil

boot

(upp)start/starta (upp)

byte

byte (Hanteras som mängdord, d.v.s. en byte, 100 byte. Förkortning: B.)

canvas

rityta

character special file

teckenspecialfil

child process

barnprocess

codec

omkodare (omtvistat, en del föredrar kodek som ett svenskt ord)

core

minne

core dumped

minnesutskrift (eventuellt följt av skapad)

credentials

referenser (när det avser grupptillhörigheter etc.)

current directory

aktuell katalog

decoder

avkodare

default

normalvärde, skönsvärde, standardvärde (eller -fall)

default route

standardrutt

(file) descriptor

(fil)identifierare

deprecated

t.ex. undanbedes, avrådes

directory

katalog

disable

avaktivera/inaktivera/slå av

effective uid

verksam uid

enable

aktivera/slå på

endianness

byteordning (se även little endian och big endian)

end-of-file

filslut

encoder

kodare

environment

miljö

escape sequence

specialsekvens

EOF

filslut

FAQ

Frågor och svar

fatal

ödesdiger

force

framtvinga (tvinga fram)

format

formatera (OBS! Ett "t" på svenska!)

form feed

sidmatning

gateway

gateway (bra översättning saknas)

glob

matchning (om man behöver skilja på globbing och regexp match så kan man säga skalmatchning respektive skalmönster)

header

huvud

host

värd

exit status

slutstatus

file

fil

fork

gren

ignore case

ignorera skiftläge

illegal

otillåten

illegal option

otillåten flagga

image

bild (i konstruktioner som boot image etc.)

interface

gränssnitt

invalid

ogiltig/felaktig

invalid option

ogiltig flagga

label

etikett (i programkod)

little endian

omvänd byteordning (engelska inom parentes vid behov)

locale

lokal

loopback

vändslinge (loopback) (engelska inom parentes)

major

övre (devicenumber)

map, mapping

avbildning eller översättning (beroende på sammanhang)

minor

undre (devicenumber)

mode

rättigheter (file mode)

mode

läge (debug mode)

mount point

monteringspunkt

non-graphic

ickegrafisk (om t.ex. tecken i teckenuppsättning)

nobreakspace

fast mellanslag (enligt Typografisk handbok av Christer Hellmark)

option

flagga

overflow

spill (om man behöver skilja på overflow och underflow: överspill)

parse

tolka

patch

programfix enligt Datatermgruppen, alternativt fix om sammanhanget är klart nog

path

sökväg

pattern

mönster

peer

motpart?

pipe

rör

pixmap

se "bitmap"

plugin

insticksprogram

pool

pool

preprocessor

förbehandlare, förprocessor

printable

skrivbar (om t.ex. tecken i teckenuppsättning)

probe

beror på sammanhang och stil, förslag är sondera, känna av, söka igenom/av

qualification

behörighet (kompetens i formell betydelse; att man har viss utbildning eller har klarat ett visst prov)

record

post

regular file

normal fil

regular expression

reguljärt uttryck

release

utgåva (eng. version översätter vi direkt med version, och build med bygge)

repository

förråd

route

rutt

runlevel

körnivå (runlevel) (engelska inom parentes vid behov)

root

root (namn, översättes inte)

scope

(definitions)område (i programmeringstekniskt sammanhang)

script

skript

selection

(d.v.s. den senast markerade textsnutten, den som skickas om man klickar med mittenmusknappen) urval

shell

skal

signed

med tecken

socket

uttag (socket) (engelska inom parentes)

source file

källfil

special file

specialfil

standard error

standard fel

standard input

standard in

standard output

standard ut

stat

ta status

sticky bit

fastbit

stub

stubbe

swap space

växlingsutrymme (swap space) (engelska inom parentes vid behov)

suffix

ändelse

super-user

superanvändare

system administrator

systemadministratör

system tray

aktivitetsfält (samma som i Windows)

tablet

ritbräda

tarball

tar-fil

terminate

avsluta

token

element i många fall, symbol ibland, får bedömas från gång till gång

touchpad

styrplatta, pekplatta

truncate

kapa (klippa av, avkorta, stympa)

tty

tty

underflow

underspill

unrecognized option

okänd flagga

unsigned

utan tecken

usage

användning

verbose

pratglad/utförlig/mångordig

wide characters

breda tecken

wrapper

omslag

Längre uttryck och fraser

display this help and exit

visa denna hjälptext och avsluta

option xx doesn't allow an argument

flaggan xx tar inget argument

option xx requires an argument

flaggan xx kräver ett argument

option xx is ambiguous

flaggan xx är tvetydig

output version information and exit

visa versionsinformation och avsluta

Try `%s - -help' for more information

Försök med "%s - -help" för mer information.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Referens för kommentarer om översättningen

Om det finns något lämpligt meddelande om kontaktinformation så är det lämpligt att lägga till en referens till vår lista. Ofta förekommer t.ex. ett meddelande av typen

Report bugs to bugs@prog.dom.org

En lämplig översättning av ett sådant meddelande kan vara

Rapportera fel till bugs@prog.dom.org
Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

Motiveringen att det skall stå just så, och inte

Rapportera fel på översättningen …

eller något liknande, står Christian Rose för:

 • Det ger inte sken av att det finns fel i översättningarna.

 • Det uppmanar folk att även alternativa förslag är välkomna, och inte bara rena felrapporter.

Licensinformationen

Se även FSF:s officiella syn på inofficiella översättningar av licensinformation. Nedan följer ett förslag på hur man översätter den information som ofta ingår som ett meddelande i programmen:

Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska originaltexten.

Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version.

Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI, även utan underförstådd garanti vid KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information.

Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, se http://www.gnu.org/licenses/

Signalnamn

Filosofin som använts i nedanstående namngivning är att en signal ses som en HÄNDELSE. Händelsen beskrivs ur en utomstående betraktares synvinkel, inte ur processens egen.

Aktivt genererade signaler
SIGHUP

Avringd

SIGINT

Avbruten

SIGQUIT

Lämnad

SIGABRT

Avbruten (SIGABRT)

SIGKILL

Dödad

SIGTERM

Avslutad

Felsökning

SIGTRAP

Spårningsfälla

Problem med andra processer

SIGPIPE

Brutet rör

SIGLOST

Förlorad resurs

Felaktigheter i programmet

SIGILL

Otillåten instruktion

SIGIOT

I/O-fälla

SIGEMT

Emulatorfälla

SIGFPE

Aritmetiskt fel

SIGSYS

Felaktigt systemanrop

SIGBUS

Bussfel

SIGSEGV

Segmenteringsfel

SIGSTKFLT

Stackfel

Externa fel

SIGPWR

Strömavbrott

SIGNOFP

Flyttalsprocessor saknas

SIGDANGER

Ont om sidutrymme

Processtyrning

SIGSTOP

Stoppad (signal)

SIGTSTP

Stoppad

SIGTTIN

Stoppad (terminalläsning)

SIGTTOU

Stoppad (terminalskrivning)

SIGCONT

Återupptagen

Resursbegränsningar

SIGXCPU

Begränsning av CPU-tid överskriden

SIGXFSZ

Begränsning av filstorlek överskriden

Signaler av informativ karaktär

SIGCHLD

Barnstatus ändrad

SIGWINCH

Ändrat fönster

SIGWIND

Ändrat fönster

SIGINFO

Informationsbegäran

SIGIO

I/O möjligt

SIGPOLL

I/O möjligt

SIGURG

Brådskande I/O-tillstånd

Tidtagning

SIGALRM

Alarmklocka

SIGPROF

Profileringsklocka

SIGVTALRM

Alarmklocka - virtuell tid

Användarsignaler

SIGUSR1

Användarsignal 1

SIGUSR2

Användarsignal 2

Signaler jag inte känner till

SIGFREEZE

Frusen

SIGTHAW

Töad

SIGLWP

Trådsignal

SIGWAITING

Tråd väntar

SIGPHONE

Telefonsignal :-)

Allmänna kommentarer

Angående citationstecken och apostrofer: På svenska används citationstecken (”) istället för apostrof och grav accent (som de tecknen heter enligt senaste standarderna). Citationstecken används genomgående för att citera på svenska, och de ser likadana ut före som efter citatet. Apostrofer används sparsamt på svenska. De kan användas istället för genitiv-s efter egennamn som slutar på -s, -x eller -z om det är lämpligt i sammanhanget. De kan också användas som inre citationstecken i ett annat citat.

Angående sammanskrivning av ett utländskt ord med ett svenskt: Detta görs med bindestreck: Posix-system.

Tips

Här har vi börjat samla lite blandade tips och idéer som kan vara till nytta. Inget passar alla, men kanske något passar just dig.

Podiff

Som nämnts ovan finns det ett litet verktyg podiff som gör en jämförelse av två översättningar.

Pofilter

Anders Jonsson har följande tips om hur man kan använda pofilter för att hitta misstag.

	 $ pofilter --language=sv --gnome sv.po out.po
	 $ grep pofilter out.po | sort --ignore-case --unique
	

Pofilter läser sv.po och lägger resultatet med kommentarer om underligheter den hittat i out.po. Sedan kör jag grep för att filtrera och sort för att sortera så att bara unika varningar är kvar. Allt som räknas som stavfel är då i bokstavsordning i den listan (märkt spellcheck). Fortfarande mycket falska positiva, men listan är nu kompakt och går rätt snabbt att läsa genom för att hitta märkliga stavningar. Vill man ha sammanhanget och se pofilters fullständiga rapport tittar man i out.po.

Att testa en översättning

Det är en god idé att se hur översättningarna tar sig ut i programmet du översätter. Särskilt om du översatt menyer och texter i dialogrutor. Då kan det vara bra att se att texten får plats och är konsekvent. Om inte får man försöka omformulera sig, eller kontakta ansvariga programmerare. Din översättning är nog inte den enda som drabbats, så de ordnar antagligen plats till den översatta texten efter lite påtryckningar.

För att göra din nya språkfil tillgänglig för paketet paketnamn, följ dessa steg:

 1. Läs in PO-filen i ett översättningsprogram som till exempel poEdit, gtranslator eller kbabel. Spara eller exportera till en MO-fil. Alternativt, om du föredrar kommandoradsprogram, använda msgfmt för att kompilera en MO-fil från PO-filen.

 2. Kopiera MO-filen till /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/paketnamn.mo, eller ibland, /usr/share/locale-langpack/sv/LC_MESSAGES/paketnamn.mo. Exakta sökvägen kan variera något mellan olika distributioner; se var paketets övriga språkfiler finns i just ditt fall.

 3. Starta om programmet som översättningen hör till.

Om det inte fungerade, kontrollera dina lokalinställningar.

Ovanstående beskriver det vanligaste fallet med meddelanden i ett program. Sedan finns det några speciella fall som hanteras annorlunda.

Konfigurationsmallar (debconf, pkgconf)

 1. Installera paketet po-debconf.

 2. Kör

  podebconf-display-po -fdialog paketnamn.po

  Observera att det i det här fallet är PO-filen som används och inte MO-filen.

Mallard-filer (de flesta av GNOMEs hjälp-filer)

 1. Gå till katalogen där originalhjälpfilerna (.page) för ett program finns. T.ex. /usr/share/gnome/help/shotwell/C

 2. Skapa en översatt fil för varje engelsk originalfil med:

  		for i in *.page
  		do xml2po -m mallard -p /väg/till/minfil.po $i > /väg/till/dinkatalog/$i
  		done
  	   

  där /väg/till/dinkatalog är den katalog du väljer att generera filerna till, och där /väg/till/minfil.po är sökvägen till din översatta po-fil.

  Du kan behöva använda sudo och då blir kommandot

  sudo sh -c 'for i in …; done'

 3. Nu kan du använd yelp för att öppna katalogen med dina genererade filer

  yelp /väg/till/dinkatalog

 4. För att även se bilder, kopiera dem från (i exemplet) /usr/share/gnome/help/shotwell/C/figures till motsvarande i din översättningskatalog, i exemplet /väg/till/dinkatalog/figures/